కలుపు గ్యాస్ ముసుగు ఎలా తయారు చేయాలి


సమాధానం 1:

వాటికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకున్నదానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ సరైన పని చేసే ABEK ఫిల్టర్‌తో మీకు ఆ ముద్రలపై గ్యాస్ మాస్క్ లభించిందని అనుకుందాం, అప్పుడు మీరు గంజాయి నుండి ఏదైనా శ్వాస తీసుకోలేరు కాని మీరు శ్వాస తీసుకోకపోయినా తెలుసుకోండి పొగలో ఏదైనా ఇప్పటికీ మీ బట్టలు లేదా ఏమైనా అంటుకుని మీకు వాసన కలిగిస్తుంది.


సమాధానం 2:

ఒక వెర్రి ప్రశ్న, వారు సిఎస్ గ్యాస్‌పై పని చేస్తే, అవును, అది గంజాయి చెడుల నుండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. అదృష్టం.